Y Pwyllgor Polisi ac Archwiliadau

Cliciwch ar y canlynol i weld cofnodion diweddaraf y Pwyllgor Archwiliadau

Swyddogaeth y Pwyllgor 

 

Cofnodion ar gyfer 2018/19
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
19 --12----13-

 

 

Cofnodion ar gyfer 2017/18
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
19 --12----13-

 

 

Cofnodion ar gyfer 2016/17
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
19 --12----13-

 

Cofnodion ar gyfer 2015/16
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
18 -20---16 -11-21-


Cofnodion ar gyfer 2014/15
Mai Meh Gorff Awst Medi Hyd Tach Rhag Ion Chwe Maw Ebr
21 - - - - - 24 - - - 18 -

Cofnodion ar gyfer 2013/14
Mai Meh Gorff Awst Medi Hyd Tach Rhag Ion Chwe Maw Ebr
21 - - - - - - - - - - -

Cofnodion Blynyddoedd Blaenorol:
15 Ebrill 2013
6 Gorffennaf 2006