Pwyllgor y Gymuned, Datblygu ac Adfywio

Cliciwch ar y dyddiadau isod i weld cofnodion y cyfarfodydd hynny.

Swyddogaeth y Pwyllgor 

 

Cofnodion ar gyfer 2021/22
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
- 20-
-2--15-19-

 

Cofnodion ar gyfer 2020/21
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
-16--10-----

 

Cofnodion ar gyfer 2018/19
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
----16-------


Cofnodion ar gyfer 2017/18
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
----16-------

 

 

Cofnodion ar gyfer 2015/16
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
----16-------

 

Cofnodion ar gyfer 2015/16
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
----16-------

 

Cofnodion ar gyfer 2015/16
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
----16-------


Minutes for 2014/15
Mai Meh Gorff Awst Medi Hyd Tach Rhag Ion Chwe Maw Ebr
- 30 29 18 - 15 - 2 - - - -

Minutes for 2013/14
Mai Meh Gorff Awst Medi Hyd Tach Rhag Ion Chwe Maw Ebr
13 - - - - 30 - - - - - -

Cofnodion Blynyddoedd Blaenorol:
16 Tachwedd 2006
26 Gorffennaf 2006
6 Mehefin 2006
3 Mai 2006
7 Rhagfyr 2005