Croeso i Dref Farchnad Hanesyddol Yr Wyddgrug yn Sir y Fflint

 

Councillors Button Strategic Documents Button Meetings & Agendas Button
Minutes Button Gallery Button Events

Darparwyd y wefan hon gan Gyngor Tref yr Wyddgrug i hysbysu trigolion ac ymwelwyr ynghylch achlysuron, newyddion, busnesau, grwpiau a gweithgareddau cymunedol sy’n digwydd yn y dref yn ogystal â rhoi gwybodaeth am waith Cyngor y Dref a’i bwyllgorau.

Yr Wyddgrug yw prif dref Sir y Fflint. Daeth Cyngor Sir y Fflint yn awdurdod unedol ar ôl ad-drefnu llywodraeth leol yng Nghymru yn 1996. Gyda phoblogaeth o ryw 9,700 a llawer o fudiadau a grwpiau lleol, marchnad brysur sy’n cael ei chynnal yn strydoedd y dref, marchnad wartheg a marchnad ffermwyr yn ogystal â’i theatr ei hun, mae’r Wyddgrug yn enillydd rheolaidd Cystadleuaeth Cymunedau Mwyaf Trwsiadus Sir y Fflint. 

Arweinlyfr Tref Yr Wyddgrug 2019

https://issuu.com/newsandviews/docs/mold_town_guide_brochure_2019_final

 


Maer yr Wyddgrug. Etholwyd y Cynghorydd Teresa Carberry i wasanaethu fel Maer y Dref am y Flwyddyn Ddinesig a ddaw a bydd yn gweithio tuag at un o amcanion "Achub Fywyd - Gwneud Gwahaniaeth".

 

 

Gofynnir i aelodau cymuned yr Wyddgrug gysylltu â Chyngor y Dref gyda syniadau, awgrymiadau a chynigion i helpu "Achub Fywyd - Gwneud Gwahaniaeth". I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jane Evans, Swyddog Digwyddiadau ac Ymgysylltu â’r Gymuned

Cyngor Tref yr Wyddgrug – 01352 758532 e-bost:

events@moldtowncouncil.org.uk