Croeso i Dref Farchnad Hanesyddol Yr Wyddgrug yn Sir y Fflint

Councillors Button Strategic Documents Button Meetings & Agendas Button
Minutes Button Gallery Button Events

Darparwyd y wefan hon gan Gyngor Tref yr Wyddgrug i hysbysu trigolion ac ymwelwyr ynghylch achlysuron, newyddion, busnesau, grwpiau a gweithgareddau cymunedol sy’n digwydd yn y dref yn ogystal â rhoi gwybodaeth am waith Cyngor y Dref a’i bwyllgorau.

Yr Wyddgrug yw prif dref Sir y Fflint. Daeth Cyngor Sir y Fflint yn awdurdod unedol ar ôl ad-drefnu llywodraeth leol yng Nghymru yn 1996. Gyda phoblogaeth o ryw 9,700 a llawer o fudiadau a grwpiau lleol, marchnad brysur sy’n cael ei chynnal yn strydoedd y dref, marchnad wartheg a marchnad ffermwyr yn ogystal â’i theatr ei hun, mae’r Wyddgrug yn enillydd rheolaidd Cystadleuaeth Cymunedau Mwyaf Trwsiadus Sir y Fflint. 


Etholwyd Maer yr Wyddgrug, y Cynghorydd Bob Gaffey.  Os hoffech siarad â’r Maer, cysylltwch â Chyngor y Dref, 01352 758532

 

I gael gwybod mwy am yr elusen a ddewisodd y Maer, 

Manylion cysylltu Cyngor Tref yr Wyddgrug, ffôn 01352 758532 neu e-bost 

supportofficer@moldtowncouncil.org.uk