Maer y Dref

Maer presennol Tref yr Wyddgrug yw’r Cynghorydd Teresa Carberry

                               

 

Maer yr Wyddgrug. Etholwyd y Cynghorydd Teresa Carberry i wasanaethu fel Maer y Dref am y Flwyddyn Ddinesig a ddaw a bydd yn gweithio tuag at un o amcanion "Achub Fywyd - Gwneud Gwahaniaeth" )

 Gofynnir i aelodau cymuned yr Wyddgrug gysylltu â Chyngor y Dref gyda syniadau, awgrymiadau a chynigion i helpu "Achub Fywyd - Gwneud Gwahaniaeth". I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jane Evans, Swyddog Digwyddiadau ac Ymgysylltu â’r Gymuned- Cyngor Tref yr Wyddgrug – 01352 758532 e-bost: events@moldtowncouncil.org.uk

 Os hoffech siarad â’r Maer, â Chyngor y Dref, 01352 758532.