Maer y Dref

Maer presennol Tref yr Wyddgrug yw’r Cynghorydd Karen Hodgkinson .

 

Maer yr Wyddgrug. Etholwyd y Cynghorydd Karen Hodgkinson i wasanaethu fel Maer y Dref am y Flwyddyn Ddinesig a ddaw a bydd yn gweithio tuag at un o amcanion "Achub Fywyd - Gwneud Gwahaniaeth" gan ddisgwyl cefnogi achosion teilwng ledled yr Wyddgrug sy’n helpu cyflawni’r amcan hwn yn y gymuned.

 

Gofynnir i aelodau cymuned yr Wyddgrug gysylltu â Chyngor y Dref gyda syniadau, awgrymiadau a chynigion i helpu "Achub Fywyd - Gwneud Gwahaniaeth". I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Jane Evans, Swyddog Cymorth - Cyngor Tref yr Wyddgrug – 01352 758532 e-bost: supportofficer@moldtowncouncil.org.uk

 

 

 

 

 

Os hoffech siarad â’r Maer, â Chyngor y Dref, 01352 758532.