Cynghorwyr

Rhannwyd yr Wyddgrug yn bedair ward: Broncoed, Dwyrain, De a Gorllewin. I weld pwy yw Cynghorydd eich ward, cliciwch ar y ward berthnasol yn y ddewislen ar yr ochr chwith. Os ydych yn ansicr ym mha ward yr ydych, cysylltwch â ni.

 

  /Mold-TC/UserFiles/Files/mapwards.pdf