Cyfarfodydd ac Agendâu’r Cyngor

Fel arfer bydd cyfarfodydd y cyngor llawn yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher olaf pob mis am 6:30pm (heblaw ym mis Awst a mis Rhagfyr pan fo’r Cyngor ar wyliau). Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Neuadd y Dref ac mae croeso i’r cyhoedd fynychu i wylio’r cyfarfod. Bydd cyfarfodydd Cyngor Tref yr Wyddgrug yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol yn ystod y flwyddyn 2019/2020:

Dyddiadau Cyfarfodydd
             2020/21

Mai Meh Gorff
Medi Hyd Tach Ion Chwef  Maw Epr
 20 24

29 


30 28 2527 24  31

19

28 

Bydd y Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal ar 13 Mai 2020

*yn dynodi cynnal Cyfarfod Arbennig.

Yr Agenda Cyfredol

Cliciwch yma

attachments

 i weld yr agenda diweddaraf