Cyfarfodydd ac Agendâu’r Cyngor

Fel arfer bydd cyfarfodydd y cyngor llawn yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher olaf pob mis am 6:30pm (heblaw ym mis Awst a mis Rhagfyr pan fo’r Cyngor ar wyliau). Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Neuadd y Dref ac mae croeso i’r cyhoedd fynychu i wylio’r cyfarfod. Bydd cyfarfodydd Cyngor Tref yr Wyddgrug yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol yn ystod y flwyddyn 2019/2020:

Dyddiadau Cyfarfodydd
             2021/22

Mai Meh Gorff
Medi Hyd Tach Ion Chwef  Maw Epr

12th 

26th

30th

28th


29th 27 25th27th 24th  31th

28th

Bydd y Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal ar 12 Mai 2021

*yn dynodi cynnal Cyfarfod Arbennig.

Yr Agenda Cyfredol

Cliciwch yma

attachments

 i weld yr agenda diweddaraf