Cyfarfodydd ac Agendâu’r Cyngor

Fel arfer bydd cyfarfodydd y cyngor llawn yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher olaf pob mis am 6:30pm (heblaw ym mis Awst a mis Rhagfyr pan fo’r Cyngor ar wyliau). Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Neuadd y Dref ac mae croeso i’r cyhoedd fynychu i wylio’r cyfarfod. Bydd cyfarfodydd Cyngor Tref yr Wyddgrug yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol yn ystod y flwyddyn 2019/2020:

Dyddiadau Cyfarfodydd
             2019/20

Mai Meh Gorff Awst Medi Hyd Tach Rhag Ion Chwef Maw Ebr
 29 26

17

24 

30* 25 30 27 29
 26

25

29 Bydd y Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal ar 13 Mai 2020

*yn dynodi cynnal Cyfarfod Arbennig.

Yr Agenda Cyfredol

Cliciwch yma

attachments

 i weld yr agenda diweddaraf