• Cyfarfodydd ac Agendâu’r Cyngor

Fel arfer bydd cyfarfodydd y cyngor llawn yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher olaf pob mis am 6:00pm (heblaw ym mis Awst a mis Rhagfyr pan fo’r Cyngor ar wyliau). Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal yn Neuadd y Dref ac mae croeso i’r cyhoedd fynychu i wylio’r cyfarfod. Bydd cyfarfodydd Cyngor Tref yr Wyddgrug yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol yn ystod y flwyddyn 2022/2023:

 Agendau'r 2023
Ionawr 
Chwefror
Mawrth
Ebrill


Dyddiadau Cyfarfodydd
             2023/24

Mai Meh Gorff
Medi Hyd Tach Ion Chwef  Maw Ebr

10th 

17th

28th

26


27  25 29 31 28  27

24

Bydd y Cyfarfod Blynyddol yn cael ei gynnal ar 10 Mai 2023

*yn dynodi cynnal Cyfarfod Arbennig.

Yr Agenda Cyfredol

Cliciwch yma 

attachments

 i weld yr agenda diweddaraf