Rhestr Achlysuron 2019
Dyddiad Achlysur Lleoliad Gweithgaredd Trefnydd
13 Ionawr Gŵyl y Goleuni Neuadd ac Eglwys y Santes Fair Gorymdaith Lusernau Cittaslow yr Wyddgrug www.cittaslowmold.co.uk
22 Chwefror Dawns-ginio Elusen y Maer Gwesty Beaufort Park Cinio/ Dawns/Arwerthiant i nodi blwyddyn y Maer Cyngor Tref yr Wyddgrug
16 Chwefror Diwrnod Tatws Canolfan Daniel Owen Gwerthu dros 80 math o datws had a hadau llysiau a ffrwythau FlintShare CSA Ltd
07960 816870
www.facebook.com/flintshare
25 Chwefror - 10 Mawrth Pythefnos Masnach Deg Ledled yr Wyddgrug Hyrwyddo statws Masnach Deg y Dref Grŵp Masnach Deg yr Wyddgrug
5 Mawrth Rasys Crempog Sgwâr Daniel Owen Rasys crempog traddodiadol ar gyfer pob oed Cittaslow yr Wyddgrug www.cittaslowmold.co.uk
5-8 Ebrill Glanhau Mawr yr Wyddgrug Ledled y dref Harddu blynyddol y dref Cyngor Tref yr Wyddgrug
5 Mai Yn Fyw ar y Sgwâr Sgwâr Daniel Owen Achlysur cerddoriaeth fyw gyda bandiau lleol www.facebook.com/LiveontheSquareMold
2 Mehefin 150fed Pen-blwydd Terfysg yr Wyddgrug Eglwys Unedig Stryd y Tyddyn Cofio digwyddiadau Terfysg yr Wyddgrug yn addoliad y bore Eglwys Unedig Stryd y Tyddyn www.tyddynstreetchurchcentre.org
Mehefin Cystadleuaeth yr Wyddgrug yn ei Blodau Ledled y dref Cystadleuaeth flynyddol blodau/gerddi Cyngor Tref yr Wyddgrug
9 Mehefin Gŵyl Bryn y Beili Bryn y Beili Diwrnod diwylliannol a difyr i’r teulu Cittaslow yr Wyddgrug www.cittaslowmold.co.uk
21 Mehefin Great Get Together Sgwâr Daniel Owen Cynulliad cymunedol Cyngor Tref yr Wyddgrug
6 Gorffennaf M-Fest Kendricks Field Gŵyl Gerdd, bandiau byw a pherfformiadau www.facebook.com/MFestNW
7 Gorffennaf Carnifal yr Wyddgrug Kendricks Field & The Rec Cerddoriaeth/dawns, gwesteion, adloniant, stondinau a reidiau Pwyllgor Carnifal yr Wyddgrug www.moldcarnival.co.uk
26-28 Gorffennaf Penwythnos Celfyddydau Teuluol Theatr Clwyd Penwythnos o sioeau, gweithdai creadigol a gweithgareddau llawn hwyl i’r teulu i gyd. Theatr Clwyd www.theatrclwyd.com
2-4 Awst Gŵyl Blŵs a Soul Gogledd Cymru I’w gadarnhau Gŵyl Gerdd Clwb Blŵs a Soul Gogledd Cymru
21-22 Medi Gŵyl Bwyd a Diod Maes parcio Stryd Newydd Gŵyl flynyddol o fwyd a diod Gŵyl Bwyd a Diod yr Wyddgrug
4-5 Hydref Yr Wyddgrug Hanesyddol Neuadd y Dref Arddangosfa o ffotograffau ac arteffactau hanesyddol Cyngor Tref yr Wyddgrug a David Rowe hanesydd lleol
19-26 Hydref Gŵyl Daniel Owen Mannau amrywiol Dathliad llenyddol o fab enwocaf yr Wyddgrug Pwyllgor Gŵyl Daniel Owen www.gwyldanielowen.com
21-27 Hydref Terfysg yr Wyddgrug Canol y Dref Perfformiad rhyngweithiol Theatr Clwyd yng nghanol y dref Theatr Nick Stevenson
Tachwedd Coelcerth y Dref Cae Mold Alex Coelcerth a Thân Gwyllt Gwasanaeth Tân a Chlwb Pêl-droed Mold Alex
8-10 Tachwedd Gŵyl Dachwedd Neuadd Eglwys y Santes Fair Gŵyl o Gwrw Go Iawn Cyngor Tref yr Wyddgrug ac eraill
10 Tachwedd Sul y Cofio Drwy’r dre i Eglwys y Santes Fair a’r senotaff Gorymdaith goffa a gwasanaeth blynyddol Cyngor Tref yr Wyddgrug / Y Lleng Brydeinig Frenhinol
26 Tachwedd Cynnau’r Goleuadau Nadolig Sgwâr Daniel Owen / Stryd Fawr Cynnau’r goleuadau gydag adloniant cerddorol a ffair wagedd Cyngor Tref yr Wyddgrug
8 Rhagfyr Ras Siôn Corn Sgwâr Daniel Owen ac o gwmpas y dref Ras Siôn Corn 1.4 milltir o gwmpas y dref, addas i bob oed a gallu Cyngor Tref yr Wyddgrug
I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw achlysur, cysylltwch â Chyngor Tref yr Wyddgrug 01352 758532, e-bost supportofficer@moldtowncouncil.org.uk
Cofiwch ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol i gael yr holl newyddion diweddaraf
Weplyfr moldtowncouncil
Trydar @moldtowncouncil