Newyddion

Cynllun Gwobrau Cymunedol Cyngor Tref yr Wyddgrug 2024
Mae Cyngor Tref yr Wyddgrug yn gofyn i drigolion y dref enwebu unigolion ar gyfer Cynllun Gwobrau Cymunedol yr Wyddgrug 2024. Mae’r cynllun yn rhoi cydnabyddiaeth i gyfraniad ac ymroddiad y grwpiau neu’r unigolion hynny sy’n byw neu sy’n gweithio yn Nhref yr Wyddgrug neu sy’n rhoi cymorth i drigolion y dref.

 Rydych chi’n gallu cyflwyno faint fynnwch chi o enwebiadau, a gallwch enwebu rhywun ym mhob un o’r pum categori neu un enwebiad yn unig. Os hoffech enwebu mwy nag un unigolyn/grŵp yn yr un categori, yna bydd angen ichi gyflwyno ffurflen ychwanegol.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 10 Ebrill 2024.

 Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi ffonio Cyngor Tref yr Wyddgrug ar 01352 758532 neu anfon e-bost at events@moldtowncouncil.org.uk

 Byddwch cystal â rhoi’ch enwebiadau isod, gan gynnwys manylion cysylltu’r unigolyn yr ydych yn ei enwebu.