Neuaddau ar Log

 

Mae nifer o neuaddau ar gael i’w llogi yn yr Wyddgrug at ddefnydd grwpiau lleol neu unigolion.

Mae rhestr o’r eiddo sydd ar gael i’w chael o: Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint, Corlan, Uned 3, Parc Busnes yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, CH7 1XP

Ffôn: 01352 744000 neu i ymwelwch â’r wefan

http://www.flvc.org.uk/en/venuedirectory/