Gofal Iechyd

Deintyddion
Mae’r deintyddion canlynol yn yr Wyddgrug:

Deintyddfa Bryn Siriol
Pwll Glas, Gwernaffield Road,
Yr Wyddgrug
Ffôn
: 01352 758841
http://www.brynsiriol.co.uk/
Deintyddfa Grosvenor Place
4 Grosvenor Street,
Yr Wyddgrug
Ffôn
: 01352 753777
http://www.dentistmold.com/
Copper Sun Dental
12 Grosvenor Street,
Yr Wyddgrug
Ffôn
: 01352 752795
Deintyddfa Oasis
Stryd Caer, Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
Ffôn
: 01352 759162
http://www.thedentalpeople.co.uk/
Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol Gogledd Cymru
Ysbyty Cymunedol yr Wyddgrug,
Ash Grove, Yr Wyddgrug
Ffôn
: 01352 706702

I gael gwybodaeth ynghylch deintyddion y GIG, ymwelwch â gwefan Bwrdd Iechyd Lleol Sir y Fflint.

Meddygon
Mae’r canolfannau meddygon teulu canlynol yn yr Wyddgrug:

Canolfan Feddygol Glanrafon
Ffordd Glanrafon,
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint,
CH7 1PA
Ffôn
: 01352 756762
http://www.grosvenorstreet.gpsurgery.net/
Meddygon Bradley yr Wyddgrug
Ffordd Glanrafon,
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint,
CH7 1PA
Ffôn
: 01352 751351
http://www.bradleyspractice.wales.nhs.uk/
Meddygfa Pendre
Clayton Road, Yr Wyddgrug, CH7 1SS
Ffôn
: 01352 759163
http://www.pendresurgery.co.uk/
Dr FT Mwambingu
Canolfan Feddygol Bromfield,
Bryn Hilyn Lane, Yr Wyddgrug
Ffôn
: 01352 700212

Optegwyr
Mae’r optegwyr canlynol yn yr Wyddgrug:

Murphy Alton
34 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
Ffôn
: 01352 750250
http://www.altonmurphy.co.uk/

Vision Express
27 Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
Ffôn
: 01352 756872
http://www.visionexpress.com/

Smith & Schwarz
Earlcliffe, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug
Ffôn
: 01352 753560
http://www.smithfamilyopticians.com/
Specsavers Opticians
7 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug
Ffôn
: 01352 705090
www.specsavers.co.uk/Mold