Addysg 

Welsh For Beginners/Cymraeg I Ddechreuwyr

Starting 25 January 2017/Dechrau 25 Ionawr 2017

Wednesday/Dydd Mercher 1.30-3.30 

Town Hall/Neuadd y Dref

Mold/Yr Wyddgrug

A new innovative course/ Cwrs arbrofol newydd 

£10 for 15 weeks/£10 am 15 wythnos 

 

Mae’r Wyddgrug yn ffodus o fod â rhai ysgolion cynradd ac uwchradd gwych. Defnyddiwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.

Ysgolion Cynradd

Ysgolion Uwchradd

Ysgol Maes Garmon

I gael gwybodaeth am Ysgolion eraill Sir y Fflint ymwelwch ag: http://www.flintshire.gov.uk/