Cysylltu â Ni

Mae Swyddfa Cyngor Tref yr Wyddgrug ar lawr cyntaf Neuadd y Dref yn Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug ac mae ar agor ar ddyddiau gwaith o 9.00am i 4.30pm.

Cyfeiriad:
Cyngor Tref yr Wyddgrug, Llawr 1af, Neuadd y Dref, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1AB

Clerc a Swyddog Cyllid:
Jo Lane
Ffôn: 01352 751819
ebost:
townclerk@moldtowncouncil.org.uk

 

Swyddog Digwyddiadau ac Ymgysylltu â’r Gymuned :
Jane Evans
Ffôn: 01352 758532
ebost:
events@moldtowncouncil.org.uk


Gofalwr: Peter Jones

Uwcharolygydd y Fynwent:
Matthew Williams-Cooke

Cynorthwy-ydd y Fynwent:
Michael Gallagher

Cyfeiriad:
Y Porthdy, Mynwent yr Wyddgrug, Ffordd Alexandra, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1HJ Ffôn: 01352 753820

Fel arall, defnyddiwch y ffurflen isod ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.