Y Pwyllgor Personél

Cliciwch ar y canlynol i weld cofnodion diweddaraf y Pwyllgor Personél. 

 Swyddogaeth y Pwyllgor

 

Cofnodion ar gyfer 2018/19
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
-8th---14-----

 

 

Cofnodion ar gyfer 2017/18
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
-8th---14-----

 

 

Cofnodion ar gyfer 2016/17
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
-8th---14-----

 

Cofnodion ar gyfer 2015/16
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
----23-9---8th-


Cofnodion ar gyfer2014/15
MaiMehGorfflAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
-------8----


Cofnodion ar gyfer 2013/14
MaiMehGorffAwstMediHydTachRhagIonChweMawEbr
-11--23-------


Cofnodion Blynyddoedd Blaenorol:
21 Ionawr2013
11 Ionawr 2006

.