Diweddarwyd Gorffennaf 2021

Aelod Seneddol

Etholaeth Delyn:

Rob Roberts AS

8 Stryd Gaer, Yr Wyddgrug, CH7 1EG

01352 710 232

E-bost: rob.roberts.mp@parliament.uk

https://www.rjroberts.co.uk/contact

Aelod o’r Senedd dros Delyn

Hannah Blythyn AS,

38 Stryd yr Eglwys, Y Fflint CH6 5AE, UK

01352 762102

E-bost: Hannah.Blythyn@senedd.cymru

Rhestr Aelodau’r Senedd dros Ranbarth Gogledd Cymru

Mark Isherwood, Ceidwadwr Cymreig

8 Stryd Gaer, Yr Wyddgrug, CH7 1EG

01352 710 232

E-bost: mark.isherwood@senedd.cymru

https://www.markisherwood.co.uk

Carolyn Thomas AS, Llafur Cymru

70 Stryd Fawr, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint CH5 4DD

07541 711 107

E-bost: carolyn.thomas@senedd.cymru

https://cy.carolynthomas.wales

 

Sam Rowlands AS, Plaid Geidwadol Cymru

Senedd Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

E-bost: Sam.Rowlands@senedd.cymru

https://senedd.cymru/pobl/sam-rowlands-as/

Llyr Gruffydd AS, Plaid Cymru

Canolfan Fusnes Birch House, Hen Lôn Parcwr, Rhuthun LL15 1NA

01824 703 593

E-bost: Llyr.Gruffydd@senedd.cymru

https://senedd.cymru/pobl/llyr-gruffydd-as/