Cyngor Tref yr Wyddgrug

Llawr 1af, Neuadd y Dref, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1AB

 Cymraeg

Mold Town Council

1st Floor, Town Hall, Earl Road, Mold,
Flintshire CH7 1AB

English