Gwyl Dachwedd Dydd Gwener 8, Dydd Sadwrn 9 a Dydd Sul 10 Tachwedd 2019

Bydd Gwyl Dachwedd boblogaidd yr Wyddgrug, ei gwyl flynyddol o gwrw go iawn, bwyd ac adloniant yn digwydd unwaith eto dros benwythnos dydd Gwener 8, dydd Sadwrn 9 a dydd Sul 10 Tachwedd yn Neuadd Eglwys y Santes Fair, Heol y Brenin, Yr Wyddgrug ac mewn aamfyrw fannau drwy’r dref i gyd.

 

Bydd dros 30 cwrw go iawn, lager pilsner, seidr a gwin ar gael i fynychwyr yr wyl ynghyd ag adloniant gwych.

Hysbysrwydd tocynnau ac adloniant cerddorol i’w cadarnhau.

Cyngor Tref yr Wyddgrug sy’n trefnu Gwyl Dachwedd gyda chefnogaeth Clwb Llewod Bwcle a’r Wyddgrug, cangen CAMRA Dyffryn Clwyd a gwirfoddolwyr brwdfrydig o’r gymuned ac mae’n gyfle i godi arian at achlysuron eraill sy’n cael eu trefnu yn ardal yr Wyddgrug.

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar wefan yr Wyl Dachwedd neu gyfryngau cymdeithasol:

http://moldnovemberfest.org.uk/

https://www.facebook.com/MoldNovemberFestPage

https://twitter.com/moldnovfest