Goleuadau Nadolig

28ain Tachwedd 2023 3.30 pm i 7.00 pm Sgwâr Daniel Owen

Unwaith eto bydd Siôn Corn yn cynnau goleuadau’r Nadolig am 6.30pm yn Sgwâr Daniel Owen. Hefyd bydd ffair wagedd ar y Stryd Fawr, gyda’r ysgolion iau ac uwchradd lleol yn cael eu gwahodd i ganu o 3.30pm ymaen ar Ffordd yr Iarll.

Sylwch: I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Tref yr Wyddgrug 01352 758532 neu e-bost supportofficer@moldtowncouncil.org.uk
Christmas Lights Photo Christmas Lights Photo
Christmas Lights Photo Christmas Lights Photo
Christmas Lights Photo Christmas Lights Image
Christmas Lights Photo Christmas Lights Photo
Christmas Lights Photo Christmas Lights Photo