5-8 Ebrill Glanhau Mawr yr Wyddgrug 

Spring Clean Mold Photo

Roedd Glanhau Mawr 2018 yn llwyddiannus iawn gyda mwy na 720 o wirfoddolwyr yn cymryd rhan yn ystod pedwar diwrnod yr achlysur, gan gynnwys llawer o fusnesau newydd yn mynd ati. Casglwyd dros 280 o sachau sbwriel hefyd.

Nod Glanhau Mawr yr Wyddgrug yw gwneud amgylchedd y dref yn ddymunol i fyw, gweithio a chwarae ynddo, a chreu balchder cymunedol i bawb.

Yn dilyn llwyddiant blynyddoedd blaenorol, mae’r trefnyddion yn gobeithio y bydd mwy fyth o aelodau’r gymuned leol yn cymryd rhan, ac yn gweld mai hon yw’r flwyddyn orau eto.

Mae gwirfoddolwyr yn cynrychioli holl rannau’r gymuned yn ymwneud â Glanhau Mawr yr Wyddgrug bob blwyddyn gan gynnwys ysgolion, grwpiau lleol, busnesau a thrigolion yr Wyddgrug.

Yn ystod y glanhau mawr, caiff gwirfoddolwyr eu hanfon allan mewn grwpiau i roi sglein ar y dref. Bydd gwelliannau’n cynnwys casglu sbwriel, clirio llwybrau troed a thacluso gwelyau blodau gyda chyfleoedd i bawb gymryd rhan.

Cofiwch gyfranogi a chynorthwyo gwneud yr achlysur hwn yn fwy ac yn well nag o’r blaen. I weld sut allwch gymryd rhan naill ai fel unigolyn neu fel grwp, ffoniwch: 01352 758532 neu e-bostio: supportofficer@moldtowncouncil.org.uk

Peidiwch ag anghofio bod ar Springy eich angen chi!

Spring Clean Mold PhotoSpring Clean Mold Photo
Spring Clean Mold PhotoSpring Clean Mold Photo
Spring Clean Mold PhotoSpring Clean Mold Photo
Spring Clean Mold PhotoSpring Clean Mold Photo
Spring Clean Mold Photo