CYNLLUN TALEBAU YR WYDDGRUG LANSIO AR 21 HYDREF 2020

Mae cynllun talebau lleol Yr yn gynllun newydd sbon i ledaenu’r neges

siopa’n lleol / defnyddio gwasanaethau lleol

Beth am gael cipolwg ar beth sydd gan yr Wyddgrug i’w gynnig cyn gwario’ch arian allan o’r dref #YrWyddgrugYnLlwyr

Beth yw Talebau’r Wyddgrug yn Llwyr?

Menter newydd sbon ar gyfer yr Wyddgrug, cynllun talebau lleol i annog pobl i siopa’n lleol / defnyddio gwasanaethau lleol ac edrych ar yr hyn sydd gan yr Wyddgrug i’w gynnig cyn gwario’u harian allan o’r dref. Bydd talebau ar gael am £5 i’w gwario yn un neu fwy o’r 69 busnes cyfrannog yn yr Wyddgrug. Bydd gan lawer o fusnesau cyfrannog gynigion arbennig ‘Taleb yn Unig’ ac, felly, felly gallwch gael hyd yn oed mwy am eich arian!!

"Pe bai pob oedolyn yn yr Wyddgrug yn gwario dim ond £5 yr wythnos mewn siopau a busnesau lleol, yn lle ar-lein neu allan o’r dref, byddai’n werth £2 FILIWN yn uniongyrchol i’n heconomi lleol. Mae hynny’n golygu mwy o swyddi, gwell stryd fawr, economi cryfach a lle mwy dymunol i fyw ac ymweliad," yn ôl ‘Totally Locally’

Cewch restr lawn o fusnesau cyfrannog wrth ymweld â www.totallymoldvouchers.org.uk

Sut y gallwch brynu talebau’r Wyddgrug yn Llwyr?

Ymweld â www.totallymoldvouchers.org.uk i gael rhestr lawn o’r holl fusnesau cyfrannog a dewis prynu ar-lein

 

Archebu dros y ffôn: ffonio 01352 758532 i roi eich archeb i’w chasglu neu anfon

Codir tâl o £0.76 am anfon. Caiff talebau eu postio cyn pen 2 ddiwrnod gwaith ar ôl derbyn archeb.

Yn bersonol: dewch i ymweld â siop godi’r Wyddgrug Yn Llwyr:

Neuadd y Dref, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug, CH7 1AB (drwy’r gatiau blaen)

Oriau agor: Dydd Mercher 10.00am – 2.00pm / Dydd Sadwrn 10.00am – 2.00pm

Fe all oriau agor amrywio – ffoniwch 01352 758532 i gadarnhau