Gŵyl Goleuni’r  13.01.19

 

 

 

Helfa Drysor Siôn Corn Allwch chi helpu cael hyd i ‘Sionc’ Corn?

Mae Siôn Corn wedi bod yn brysur iawn yn paratoi ar gyfer Ras Siôn Corn eleni ac mae wedi bod yn ymarfer trwy wibio o gwmpas y siopau, busnesau a chaffis yn yr Wyddgrug i weld yr holl bethau rhyfeddol sydd i’w cael yn y dref. Ymhob man y bu ynddo mae wedi gadael model syfrdanol ohono’i hun i chi gael hyd iddo. Mae rhif ar bob un i chi chwilio amdanynt ac ysgrifennu ble gwelsoch chi bob Siôn Corn.

Allwch chi ddilyn llwybr Siôn Corn a chael hyd i bob un o’r 10 Siôn Corn a adawodd ar eich cyfer yn eu ffenestri? Yn gyfnewid, gallwch ennill un ohonynt - dyna ddeg gwobr wych ac…… os byddwch yn lwcus iawn, iawn, gallech hyd yn oed ennill taleb siopa arbennig yr Wyddgrug a bwndel anrhegion, gwerth dros £100.

Bydd Siôn Corn yn cuddio yn ffenestri siopau’r Wyddgrug o ddydd Mercher 28ain Tachwedd tan ddydd Sul 16eg Rhagfyr, a rhaid i chi dychwelwch eich ffurflenni wedi’u llenwi i Neuadd y Dref erbyn 10am ar ddydd Llun 17eg Rhagfyr. Byddaf yn tynnu’r enillwyr lwcus cyn gynted ag y gallaf wedyn.

Mae’r Helfa Drysor yn agored i bob oed, ond dim ond un cynnig yr un sydd i fod.

Peidiwch ag anghofio bod Ras Siôn Corn yr Wyddgrug yn digwydd ar ddydd Sul 9fed Rhagfyr, gan ddechrau gyda Pharatoi Mawr Siôn Corn am 10.30am ar Sgwâr Daniel Owen. Felly dewch i ymuno â thros 400 Siôn Corn yn ‘gwibio’ ar hyd strydoedd yr Wyddgrug o 11am, a rhoi hwrê i bob un ohonynt.

Bydd Siôn Corn a’i gynorthwywyr allan o gwmpas hefyd yn ei gar llusg yn ymweld â phlant yr Wyddgrug drwy gydol mis Rhagfyr. Felly cadwch lygad barcud yn eich stryd! Gwelwch wefan neu dudalennau Weplyfr Cyngor y Dref am ddyddiadau ac amseroedd.

Pob hwyl ar gael hyd i Siôn Corn, Llawer o gariad, Mrs Corn xxx


/Mold-Welsh/UserFiles/Files/Santa Treasure Hunt Welsh 2018.pdf 

  

 Cerbyd Siôn Corn Amserau Ymweliadau mis Rhagfyr - Dydd Sadwrn a Dydd Sul 4pm – 6pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener 6pm – 7pm

Dydd Sadwrn 1af Bryn Coch Uchaf

Dydd Sul 2il Y Parc / Stryd y Nant / Stryd Conwy / Llys Pont y Garreg

Dydd Llun 3ydd   Parc Broncoed / Avon Court / Parc Broncoed / Maes y Tŵr

Dydd Mawrth 4ydd    Bro Alun / Stryd y Bont / Parc Alun / Bryn Awelon

Dydd Mercher 5ed The Firs / Bromfield Lane

Dydd Iau 6ed Ffordd Alexandra / Lôn yr Orsaf / Parc Bromfield

Dydd Gwener 7fed Pwll Glas / Ffordd Pennant / Dreflan / Maes y Dre

Dydd Sadwrn 8fed Wood Green / Ffordd Pentre / Woodlands Close

Dydd Llun 10fed Glasdir

Dydd Mawrth 11eg Shire View / Milford Street / Hafod Alyn

Dydd Mercher 12fed Parc yr Hafod / Lon Cae Del / Linden Drive

Dydd Iau 13eg Trem y Gorllewin / Harrowby Road / Maes Bodlonfa

Dydd Sadwrn 15fed   Parc Hendy / Cilnant

Dydd Sul 16eg Hawthorn Avenue / Ivy Crescent / Fir Grove

Dydd Mawrth 18fed   Maes y March / Beech Drive / Queens Park

Dydd Mercher 19eg   Parc y Santes Fair

Bydd holl roddion yn mynd at Apêl Codi Arian y Maer ‘Achub Bywyd, Gwneud Gwahaniaeth’