Diffibriliwyr

Mae diffibriliwyr wedi cael eu lleoli yn Yr Wyddgrug ar rhan apel Achub Bywyd, yn y llefydd yma:

/Mold-Welsh/UserFiles/Files/Defib locations for map Cym Download.pdf

 Bydd gwefan a map yn cael eu lawnsio yn 27 Chwefror 2018  

 https://www.molddefib.uk/