Rhestr Digwyddiadau 2018

 

Dyddiad

Digwyddiad

Lleoliad

Gweithgaredd

Trefnydd

2 Chwefror

Dawns-ginio Elusen y Maer

Theatr Clwyd

Cinio / Dawns / Arwerthiant i nodi blwyddyn y Maer

Cyngor Tref yr Wyddgrug

4 Chwefror

Gŵyl Goleuni

Neuadd Eglwys y Santes Fair/ Eglwys y Santes Fair

Gorymdeithio gyda Llusernau

Cittaslow’r Wyddgrug www.cittaslowmold.co.uk

13 Chwefror

Rasys Crempog

Sgwâr Daniel Owen

Rasys crempog traddodiadol ar gyfer pob oed

Cittaslow yr Wyddgrug

17 Chwefror

Dydd y Daten

Canolfan Daniel Owen

Arwerthiant o 80 math wahanol o datws hadyd, a hadau llysiau a ffrwythau

FlintShare CSA Ltd

07960 816870

 

26 Chwefror -12 Mawrth

Pythefnos Masnach Deg

Ledled yr Wyddgrug

Hyrwyddo statws Masnach Deg y dref

Grŵp Masnach Deg yr Wyddgrug

1 Mawrth

Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi

Eglwys y Santes Fair, Yr Wyddgrug

Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint, Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi gyda Richard ac Adam Johnson

Swyddfa’r Cadeirydd, Cyngor Sir y Fflint

3 Mawrth

Dydd Gŵyl Dewi

Capel Bethesda

Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi

Capel Bethesda

16-19 Mawrth

Glanhau Mawr yr Wyddgrug

Ledled y dref

Harddu blynyddol y dref

Cyngor Tref yr Wyddgrug

29 Ebrill

Noson Lawen
Y Maer

Theatr Clwyd

Sioe Adloniant

Cyngor Tref yr Wyddgrug

6 Mai

Sgwâr y Farchnad yn Fyw

Sgwâr Daniel Owen

Achlysur cerddoriaeth fyw gyda bandiau lleol

www.facebook.com

/LiveontheSquareMold

7-12 Mai

Arddangosfa Virgin Art

Eglwys y Santes Fair

Artistiaid lleol yn arddangos / gwerthu eu gwaith yn Eglwys y Plwyf

www.virginartmold.org.uk

 Mehefin

Cystadleuaeth yr Wyddgrug yn ei Blodau

Ledled y dref

Cystadleuaeth flynyddol blodau / gerddi

Cyngor Tref yr Wyddgrug

9 Mehefin

Balchder Sir y Fflint

Theatr Clwyd

Balchder Sir y Fflint

www.flintshirepride.co.uk

7 Gorffennaf

Gŵyl-C

Kendricks Field

Gŵyl Cerddoriaeth, bandiau a pherfformiadau byw

www.moldcarnival.co.uk

8 Gorffennaf

Carnifal yr Wyddgrug

Ledled y dref

Cerddoriaeth / dawns, gwesteion, adloniant, stondinau a reidiau

Pwyllgor Carnifal yr Wyddgrug www.moldcarnival.co.uk

3-5 Awst

Gŵyl Blŵs & Soul Gogledd Cymru

Kendricks Field

Gŵyl Gerdd

Cyngor Tref yr Wyddgrug ac eraill

15-16 Medi

Gŵyl Bwyd a Diod

Maes Parcio Stryd Newydd

Gŵyl flynyddol bwyd a diod

Gŵyl Bwyd a Diod yr Wyddgrug

20-26 Hydref

Gŵyl Daniel Owen

Mannau amrywiol

Dathliad llenyddol o fab enwocaf yr Wyddgrug

Cymdeithas Daniel Owen www.danielowenfestival.com

2-3 Tachwedd

Yr Wyddgrug Hanesyddol

Yn Neuadd y Dref Yr Wyddgrug

Arddangosfa eang o luniau a chreiriau

Cyngor Tref yr Wyddgrug

2-3 Tachwedd

Yr Wyddgrug Hanesyddol

Neuadd Dref Yr Wyddgrug

Arddangosiad o ffotograffau ac  arteffactau hanesyddol

Cyngor Tref Yr Wyddgrug a’r Hanesydd lleol David Rowe

Tachwedd

Coelcerth y Dref

Maes
Mold Alex

Coelcerth a thân gwyllt

Y Gwasanaeth Tân /
 Clwb Pêl-droed Mold Alex

9-11 Tachwedd

Gŵyl Dachwedd

Neuadd Eglwys y Santes Fair

Gŵyl Cwrw Go Iawn

Cyngor Tref yr Wyddgrug ac eraill

11 Tachwedd

Sul y Cofio

Drwy’r dref i Eglwys y Santes Fair ac yna i’r senotaff

Gorymdaith a gwasanaeth coffa blynyddol

Cyngor Tref yr Wyddgrug / Y Lleng Brydeinig Frenhinol

27 Tachwedd

Cynnau’r Goleuadau Nadolig

Sgwâr Daniel Owen / Stryd Fawr 

Cynnau’r goleuadau a’r ffair yn dod i’r dref

Cyngor Tref yr Wyddgrug

 

Ffair yr Ŵyl

Maes Parcio Meadow Place / Canolfan Daniel Owen

Ffair yr Ŵyl – crefftau, bwyd ac adloniant

Cyngor Tref yr Wyddgrug

9 Rhagfyr

 Ras Siôn Corn

Sgwâr Daniel Owen ac o gwmpas y dref

Ras Siôn Corn 1.5 milltir o gwmpas y dref, addas i bob oed a gallu

Cyngor Tref yr Wyddgrug

Rhagfyr

Cyngerdd Nadolig

Eglwys y Santes Fair

Cyngerdd Nadolig y Maer

Cyngor Tref yr Wyddgrug

Rhagfyr

Gŵyl Corau

Capel Bethesda

Cyngerdd Nadolig

Capel Bethesda


I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw achlysur, cysylltwch â Chyngor Tref yr Wyddgrug 01352 758532, e-bost supportofficer@moldtowncouncil.org.uk neu ymwelwch â’n gwefan www.moldtowncouncil.org.uk


Cofiwch ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol i gael yr holl newyddion diweddaraf


Gweplyfr moldtowncouncil                   Trydar @moldtowncouncil


 

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw achlysur, cysylltwch â Chyngor Tref yr Wyddgrug 01352 758532, e-bost supportofficer@moldtowncouncil.org.uk neu ymwelwch â’n gwefan www.moldtowncouncil.org.uk

 

Cofiwch ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol i gael yr holl newyddion diweddaraf

Weplyfr moldtowncouncil   Trydar @moldtowncouncil