Ras Siôn Corn

Dydd Sul 9eg Rhagfyr 2018, twymo am 10.30am a’r ras yn dechrau am 11.00am.

Ar ôl llwyddiant Ras Siôn Corn gyntaf Cyngor Tref yr Wyddgrug y llynedd, a welodd dros 250 Siôn Corn yn rasio drwy’r dref byddwn unwaith eto’n gofyn i bobl ymuno yn yr hwyl ar ddydd Sul 9eg Rhagfyr 2018.

Bydd y llwybr yn rhyw 1.4 milltir ac yn addas i bob oed a gallu.

Mae Twymo Mawr Siôn Corn yn dechrau am 10.30am ar Sgwâr Daniel Owen a’r ras yn cychwyn o Ffordd yr Iarll am 11.00am.

Ffurflen Gais   /Mold-Welsh/UserFiles/Files/Entry Form Santa Dash 2018 W.pdf

Telerau ac Amodau   /Mold-Welsh/UserFiles/Files/Terms and conditions 2018 W.pdf