Gwobrau Sid Matthews

 Mae Gwobrau Cymunedol Sid Matthews yn achlysur blynyddol, agored i enwebeion o’r gymuned leol ym mis Chwefror 2019.

Mae’r gwobrau, sy’n cael eu cyflwyno gan Faer y Dref ar ran Cyngor y Dref, er cof am Sid Matthews, clerc blaenorol y dref, a fu yn y swydd o 1974 i 1988.

Mae modd cynnig enwebiadau mewn pedwar categori sy’n cwmpasu gwasanaeth gwirfoddol neilltuol a/neu gamp arbennig yng nghymuned yr Wyddgrug.

Maent yn cynnwys unigolyn sy’n byw yn y dref, sefydliad seiliedig yn yr Wyddgrug, rhywun ifanc sy’n byw yn y dref neu sefydliad ieuenctid seiliedig yn yr Wyddgrug.

Bydd Gwobrau Cymunedol Sid Matthews yn cael eu cyflwyno ar 15eg Mai 2019 yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor y Dref.

I gael rhagor o wybodaeth, cofiwch ffonio Cyngor Tref yr Wyddgrug ar 01352 758532 neu e-bostio supportofficer@moldtowncouncil.org.uk

Mae modd lawrlwytho Ffurflenni Enwebu yma: